Gabriella är 56 år och bor i den lilla byn Huskölen i Ytterhogdal, Hälsingland, Härjedalens kommun och Jämtlands län på släktgården vid Ljusnan där hon och hennes man bedriver skogsbruk. Sammanlagt finns fyra barn med familjer utspridda mellan Klövsjö och Vendelsö.

Sedan 2019 har Gabriella varit chef för Arbetsförmedlingen Gävleborg inom verksamhetsområdet Arbetsgivare. De senaste 20 åren har hon innehaft chefsuppdrag inom flera olika områden hos Arbetsförmedlingen, främst inom Jämtlands och Gävleborgs län.

-Jag har genom åren arbetat mycket med arbetsgivarfrågor där samverkan med arbetsgivare och representanter från de gröna näringarna varit en viktig del. Det känns mycket inspirerande att som regionchef hos LRF nu få möjlighet att fokusera på dessa frågor och de gröna näringarnas förutsättningar. Frågor som rör möjligheter att kunna leva på landsbygden, miljö och hållbar produktion är andra frågor som jag ser fram emot att arbeta med, säger Gabriella.

-Vi är glada att ha rekryterat Gabriella i samverkan med de båda regionordföranden och hälsar henne varmt välkommen. Jag vill också passa på att tacka Annika Fälldin och Ann Holst som tjänstgjort som t.f. regionchefer för ett gott arbete under denna period, säger Anna Vikholm, Avdelningschef för Regioner och Folkrörelseutveckling. 

Gabriella blir regionchef över medarbetargruppen LRF Mittnorrland, som arbetar för regionerna Västernorrland och Jämtland. 

Gunilla Kjellsson är ordförande för LRF Västernorrlands regionstyrelse och ser positivt på rekryteringen.
- Så himla bra att vi nu är i hamn med ny regionchef! Gabriella är känd som en positiv och engagerad ledare som stödjer medarbetare och i detta fall även folkrörelsen. Hon kommer att bli en uppskattad länk mellan verksamhet och ledningen, vilket hon även är känd för. Hennes förmåga att bygga lag kommer att uppskattas inom LRF och hennes nätverk och tidigare erfarenheter kommer att lyfta regionen ytterligare i arbetet för livsmedelsproduktion och skogen i omställningen för en biobaserad samhällsekonomi. För henne ligger frågorna om produktion, företagande samt att bo och leva på landsbygden nära, berättar Kjellsson.

För frågor kring rekryteringen kontakta Anna Vikholm, Regioner och Folkrörelseutveckling, 010 1842568, anna.vikholm@lrf.se