Av de 48 kommuner i länet som antagit olika klimatlöften så valde 14 av dem att anta klimatlöfte 15: Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation. Det innebär att kommunerna ska beräkna byggnationers klimatpåverkan och arbeta för att minska denna genom att använda livscykelanalyser (LCA).

Byggnadernas LCA innefattar byggmaterial, energianvändning vid drift och arbetsmaskiner. Som steg i att kunna sänka byggnadernas klimatpåverkan och belastning kan kommunerna bland annat ställa krav på fossilfria transporter och arbetsmaskiner i samband med byggnationen. De kan arbeta för minskat spill i byggnationen och tänka mer på återanvändning av material efter byggnadens livslängd. De kan också välja att bygga helt i eller majoriteten av byggnaden i trä.

Klimatlöftena ska realiseras under 2021 antingen genom att de appliceras i en konkret arbetsprocess alternativt att kommunen tar beslut om att applicera löftet i en konkret process under kommande år (2022). Det betyder förhoppningsvis att vi ser en ökad regional efterfrågan på den resursen så många av LRFs medlemmar arbetat hårt för att förvalta!

Vill du själv kolla på den helt digitala lanseringen av klimatlöftena? Vill du se den uppskattade sammanställda siffran av minskade växthusgasutsläpp om klimatlöftena genomförs? Då kan du göra det här:  16 december: Lansering av Kommunernas klimatlöften | Klimat 2030 

Sandra Wilsson
Samordnare Främja hållbart lantbruk, sandra.wilsson@lrf.se