Vad gör Vattendelegationen?

- Vårt uppdrag är att besluta om miljökvalitetsnormerna, åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna för vattendirektivet. Vi tar inte fram något underlag eller förslag utan det gör myndigheterna men vi har den beslutande rollen.

Vilka sitter med i delegationen?

- Delegationerna ser lite olika ut. I Västerhavets delegation sitter kommun och regionpolitiker, länsstyrelser, professorer i juridik, forskare, samt landshövdingen som är ordförande. Jag sitter på ett personligt mandat som bonde. I de fem delegationerna är det jag och en till som kommer från LRF men som sitter på personligt mandat. Vi är alla utsedda av regeringen.

Vilka frågor brukar du lyfta i delegationen?

- Jag är den enda i Västerhavets delegation som arbetar praktiskt med vattnet i mitt företagande, de övriga arbetar dagligdags med miljö och vattenfrågor men de har ingen praktisk koppling. Ofta har de andra inställningen att en bra miljö” aldrig kan kosta för mycket” och där har vi olika syn på hur man når bäst resultat. Jag beskriver de konsekvenser som förslagen kan innebära för jord och skogsbruks företagarna.

Besöker ni någon gång ”verkligheten” med Vattendelegationen?

- Jo vi brukar göra ett fysiskt vattenbesök ute i fält en gång per år. Min intention är att ta med delegationen ut i fält och visa på alla de dolda miljöåtgärder som faktiskt görs och diskutera vikten av frivillighet och delaktighet från de som kommer att beröras.

Hur ser du på det material som hittills kommit fram?

- Jag ser att mycket mark skulle tas ur produktion om förslagen skulle bli verkliga, konsekvensanalyserna är också undermåliga. Sista cykeln är också satt till att den ska vara slut 2027 men vi ser åtgärder som sträcker sig längre fram än så, och det är helt orimligt.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se