I förra veckan var det möte med Flyghavrefonden, vilket sker traditionsenligt 1:a måndagen i december. Tyvärr finns inga aktiviteter i fonden förutom vad branschföretagen, myndighet och LRF gör i frågan och som redovisas.

För första gången på tre år hade en flyghavrepatrull etablerats. Då inte i HS regi utan det var Länsstyrelsen som efter en anmälan hade fått en Farmartjänst i länet att plocka på "anmäld" gård.

Flyghavre regleras i lagen. Det gör inte flera av våra gräsogräs som är och håller på att bli ett större problem.

Det beslutades att HS även 2021 sköter administration och redovisning. Kassan är liten och om 6-7 år är kapitalet slut.

Dock med tanke på dagens mötesteknik kom vi på förslaget, om möjligt, att bjuda in LRFs flyghavreansvariga i mars. De medverkande i dag ställer upp på ett sådant Teams-möte samt att vi via Växtskyddscentralen kan sända ut lite fakta inför mötet. Vad tycks om detta ?

Håkan ”HåPe” Persson
Vide ordförande och flyghavreansvarig LRF Västra Götaland, hp.@jordbrukeriet.se