Från Västra Götaland kom motionen som handlar om beteskrav, där LRF nu arbetar för en flexibel beteslagstiftning för mjölkkor i lösdrift och mer betalt för mjölk från djur som går på bete.

Jag tänkte berätta historian om vårt generationsskifte. Vi flyttade hem till min mans föräldrahem för att prova på livet som mjölkföretagare. Vi trivdes och fortsatte på den vägen, men vi visste redan då att vi ville utveckla gården för att fortsätta som lantbrukare. Vi ville ha en produktion att vara stolta över, en produktion där korna har det bra 365 dagar om året. Vi lyckades med planerna men det krävdes en fördubbling av antalet mjölkkor. Byggnationen anpassades efter beteskravet, vilket innebar högre kostnader. Den här gången var det möjligt givet våra förutsättningar, men nästa gång kanske det inte är så – vilket blir valet då?

Jordbruksverket har räknat ut att beteskravet kostar svenska mjölkbönder knappt 20 öre per kilo mjölk. Det här är pengar som påverkar och det är pengar som marknaden kan stå för om den bara får chansen. Klart korna ska ha möjlighet att gå ut, men klart är också att bonden ska ha betalt för vad det kostar. Ingen kan få betalt för att de följer lagen som den ser ut i dag. Vi behöver en ny beteslagstiftning, där god djuromsorg är det viktigaste av allt och lösdrift i moderna stallar kan komplettera beteskravet.

Snälla du som besviken LRF-medlem, tänk en extra gång. Inget är viktigare än en levande landsbygd med betande djur, och på det här sättet kanske producenten vars djur som betar just dina marker får vara kvar och utvecklas.

Sofia Kämpe
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, kampe.sofia@gmail.com