– Under de senaste åren har vi fått en del samtal kring Länsstyrelsens hullbedömning av djur, främst när det gäller mjölkkor som gått in i dikoproduktion. Det är viktigt att vi diskuterar detta, säger Håkan Persson, ansvarig för djur- och omsorgsfrågor i LRF Västra Götaland.

Länsstyrelsen visade ett antal bilder på smutsiga djur såväl som djur i under- respektive överhull.

– Det var svårt att avgöra smutsighetsgraden på bilderna men min bedömning är ändå att om man minskade djurantalet så skulle det fungera betydligt bättre och dessutom ge bonden en bättre ekonomi och arbetssituation, sa Johan Stegard, ledamot i regionstyrelsen LRF Västra Götaland.

Under mötet framkom också att Länsstyrelsens kontrollanter inte alltid gör samma bedömning som Livsmedelsverkets veterinärer gör på slakteriet.

– Länsstyrelsen gör ju en bedömning utifrån Djurskyddslagen och Livsmedelsverket gör en bedömning utifrån Livsmedelslagen, sa Jorge Pena, länsveterinär som tidigare arbetat som veterinär på slakteri. Bonden är ansvarig för djuret tills det går upp på transporten, därefter är djuret transportörens ansvar och vid ankomst till slakteriet träder Livsmedelsverkets vete­rinärer in.

Länsstyrelsen informerade också om den nya djurskyddslagen som trädde i kraft i april. Den nya lagen fokuserar på att säkerställa ett gott djurskydd, främja god djurvälfärd samt främja god respekt för djuren vilket bland annat innebär att man som myndighet kan påpeka att det krävs en viss kompetens för att hålla djur.

– Den nya lagen har också fått en Lex Maja, vilket innebär att hälso- och sjukvårdspersonal, samt hemtjänstpersonal, får bryta sekretessen för att kunna delge Länsstyrelsen om djur far illa, sa Anne Zedén Yverås, djurskyddschef på Länsstyrelsen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se