Torsdagen före midsommarafton var jag (Martin Gustavsson), Sofia Karlsson och Håkan Persson hos Länsstyrelsen i Vänersborg för att träffa representanter för Länsstyrelsens landsbygdsavdelning och Skogsstyrelsen. Våra experter Jan Landström och Erik Evestam var också med. Vi var inbjudna för att diskutera det regionala miljömålsarbetet och LRF-medlemmarnas viktiga roll.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram ett regionalt åtgärdsprogram med miljömål och de ser länets jord- och skogsbrukare som viktiga aktörer i miljömålsarbetet. Myndigheternas representanter ville därför diskutera hur LRF-medlemmarna kan ges incitament att fullt ut vara den viktiga del av lösningen av samhällets miljöutmaningar som det gröna näringslivet är.

Det blev ett samtal som präglades av respekt för att LRF och myndigheterna har olika uppdrag och perspektiv. För oss från LRF var det viktigt att förklara att vi inte kan göra några åtaganden eftersom vi kommer från en folkrörelse där förtroendevalda och personal tjänar medlemmarna och alltså inte bestämmer över dem. Det var också viktigt att slå fast att lönsamhet och tillväxt för de gröna näringarna är en förutsättning för våra medlemmars arbete, samtidigt som vi är överens om att en god miljö är en förutsättning för skogs- och jordbruk som är långsiktigt hållbart, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. God myndighetsutövning är nyckeln till att myndigheterna skall nå framgång i sitt arbete.

Det var ett bra möte där vi från LRF noterade en förståelse från myndigheterna för vårt perspektiv. Vi märkte av början till en positiv attitydförändring avseende myndighetsutövning. Diskussionen kommer fortsätta efter sommaren.

Martin Gustavsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland,
mghg00@gmail.com