Mikael och Sara Mild, Bocksås, Älekulla, tilldelades under torsdagen utmärkelsen Årets Nötköttsföretagare i Sjuhärad. Utdelare var 7-härads Nötköttsföretagare och LRF Västra Götaland.

Läs mer på Bocksås Eko >>

Motivering:

Årets kandidat är smart
när han förädlar gräs till människomat!

Konsumenten är gårdens tydliga målgrupp
och med fokus på dem följs produktionen upp.
Detta genom att bokslut granskas under lupp.
Är det något där som sticker ut
tas omedelbart nytt beslut.

Genom att ha gräsuppfödda djur
och med grannarna dela tjur
utnyttjas gårdens förutsättningar optimalt
samtidigt som Mikael engagerar sig för nötkreatur både lokalt och regionalt.

Utan att uppvisa någon synbar stress
återfinns årets nötköttsproducent Mikael Mild ofta i vår dagliga press.
Där han sakligt berättar om nötkreaturens förträfflighet
och ökar kunskapen hos vår breda allmänhet.

Jublet kommer att rulla
ända från Älekulla!