- Nu är Distributionscentralen äntligen igång säger Anton Eriksson, projektledare för samordnad varudistribution i Borås Stad och som hållit i projektet sen start.

Idén till Distributionscentralen föddes 2011 då centerpartiet lade en motion i frågan. LRFs kommungrupp hade innan dess lyft frågan kring mer svensk och lokal mat i de offentliga köken till politikerna i kommunen och man har också ordnat ett flertal träffar med kommunen för att titta på hur man kan lyfta in fler lokala producenter i kommunens offentliga kök.

- Fördelen med Distributionscentralen är att alla leverantörer levererar till ett ställe och sen tar LBC över som vann upphandlingen. Borås Stad har stått för ruttoptimeringen och det gör att vi sen centralens start, minskat transporterna från drygt 29 000 till 11 000, vilket känns väldigt bra säger Anton Eriksson.

Borås Stad har nu fått bygga upp en ny organisation och rutiner i köken, men det har flutit på bra.

- Nu har varje offentligt kök en fast tid när de får sina leveranser, fördelen med livsmedel är ju att vi vet hur mycket som går åt och kan då anpassa frysar och annat efter det, sen har vi räknat ut hur många gånger i veckan varje ställe behöver leverans, säger Anton.

Målet med Distributionscentralen har varit att minska transporterna samt samverka med det lokala näringslivet.

- Tidigare hängde kranskommunerna på vår upphandling men det gör de inte längre, så i den senaste upphandlingen av livsmedel har vi täkt våra basbehov, men också öppnat upp för att upphandla mindre volymer under säsong och det är ju här de lokala producenterna kan komma in. Det är ju mycket lättar för en mindre producent att leverera till ett ställe än att köra ut till 158 enheter, säger Anton Eriksson.

Visionen är att utveckla Borås Stad till att skapa något unikt. En ökad livsmedelsproduktion och krisberedskap är viktiga aspekter och inte minst det mervärde som skapas av lokala producenter.

- Lokal mat är bra, avslutar Monika Hermansson Friedman som varit aktiv i LRFs kommungrupp i frågan.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se