Hur kommer det sig?

- Vi gör det tillsammans för att få lite mer tryck i frågorna, och för att lära av varandra i olika regioner, och för att det är trevligt att träffa nytt folk.

Vad händer där?

- Det kommer att vara både föreläsningar och workshops där man kan välja vilka ämnen som intresserar mest mellan, häst, myndighetsutövning, sociala medier, hållbarhet och politikermöten.

Vad hoppas ni att deltagarna tar med sig?

- Vi hoppas att deltagarna ser detta som en uppstart inför hösten/vinterns verksamhet, och att man får med både kunskap och idéer till verksamheten på hemmaplan

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se