Hur kommer det sig?

- LRF Västra Götaland har träffat Länsstyrelsen för ett av våra två samrådsmöten vi har per år.
En stor del av mötet diskuterade vi punkterna på vår 11- punktslista som vi överlämnade vid förra tillfället när vi träffades (31/1).

Vad hände där?

Vi hade stort fokus på myndighetsutövning. Förhoppningsvis kan vi nu få till några konstellationer där vi sitter ner gemensamt och diskuterar specifika sakfrågor där vi kan hitta sätt att snabba på processer och underlätta arbetet både för våra medlemmar och Länsstyrelsen. Vi pratade till exempel om att hitta bromsklossarna för att snabba på processen för tillståndsgivning enligt Miljöbalken för djurhållande gårdar, eller uppstart för att hitta ett arbetssätt för markavvattningen där Länsstyrelsen nu står i startgroparna för att påbörja arbetet.

Något annat som du vill skicka med från mötet?

- Vi konstaterade också att i en jämförelse med andra län medger vår Länsstyrelse färre undantag från det generella biotopskyddet och det skall Länsstyrelsen titta vidare på.

Senare i höst kommer vi anordna en seminariedag om Norges arbetssätt, Fri Vern, när de jobbar med skydd av skog. Chefen för Naturavdelningen sade att han och fler från hans avdelning gärna deltog.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se