I Ale kommun har man byggt flera mil ridvägar och genom klokt resonemang och inkluderande tankar fått samsyn och framgång där många skulle ha mist modet redan innan frågan ställts. Idag har man ridväg i utkanten av såväl golfbanor som odlingar och mossar. Genom strategisk och explicit skyltning förebyggs konflikter och säkerheten på ridvägen ökas.

Temakvällen avslutades av Petra Wirtberg, LRF Västra Sverige och Helena Richardsson, styrelseledamot LRF Västra Götaland, som gav en sammanfattande presentation av LRFs arbete och syfte med att ha samlat in hästrepresentanter i varje kommungrupp inför framtiden.

Helena berättade kort om hur lokala cirkulära ekonomier kan gynna både hästföretag och andra typer av jordbruksföretag om de på ett enkelt och snabbt sätt kan nå varandra.

Vi kunde med glädje välkomna ett tjugotal deltagare, både nya och välkända.

Läs mer om Säkra ridvägar i Ale >>

Helena Richardsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, Göteborg och Hisingen, stalladam@googlemail.com