Skanova ska ta bort utrustning ovan mark när teleledning tagits ur bruk. Alltså stolpar och skåp. Jag rekommenderar att du först kontaktar Skanovas nätcenter på 020-50 50 00 och ber dem ta ned ledningen.

Om detta inte hjälper så kontakta mig. Vi rekommenderar inte att någon ger sig på att själv göra jobbet.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF Västra Sverige, erik.evestam@lrf.se