Valberedningen har sedan stämman lyssnat av på olika sätt hur man upplever arbetet i regionstyrelsen. Signalerna vi får är att det är positivt, mycket vilja, högt i tak, mycket att sätta sig in i och ännu lite ovana.

Styrelsen består idag av åtta ledamöter och det ska väljas in en till. Så vi i valberedningen vill gärna få in förslag på lämpliga kandidater i närtid eller för framtiden.

Valberedningens kalender

  • 11 oktober i Skara
  • 14 november - Intervju med styrelsen plus kandidater
  • 1 - 3 valberedningsledamöter kommer vid ett par tillfälle att delta på regionstyrelsens styrelsesammanträden och även på olika lokal- och kommungruppsträffar som regionen ordnar
  • 1 - 2 möten under våren (datum ej klart)

LRF Västra Götalands valberedning

Wanja Wallemyr, ordförande, 070-991 74 50
Bengt Classon, 073-916 35 64
Katarina Löfman, 073-727 55 30
Lars-Olof Ottosson, 070-222 90 64
Marie Olofsson, 070-090 30 09
Christina Johansson, 070-756 70 99

Adressuppgifter på nuvarande styrelse och valberedning finns också att hämta här >>

Wanja Wallemyr
Ordförande LRF Västra Götalands valberedning, wallemyr.kberg@telia.com