Deltagarna fick lyssna på ett antal föreläsare som är experter inom området, bland annat fanns Ulf Sonesson från RISE på plats och pratade om LCA (Livscykelanalys) och dess för- och nackdelar. Han lyfte också upp hur organisationer kan räkna på sin miljöpåverkan (OEF).

- Inom LCA är produkten i fokus och man följer produkten från vaggan till graven men inom OEF tar man med flera LCA då man ofta har fler produkter.

Johan Sonesson från Skogsforsk pratade om skogens möjligheter att lagra in kol och vikten av att bruka skogarna.

- Skogsprodukter är klimatnytta då det kan ersätta fossila produkter, den så kallade substitutionseffekten.

Emma Hartelius var också hon en av talarna och hon hade räknat på sin gårds klimatavtryck med hjälp av Greppa Näringens klimatmodul.

- Vår gård hamnade under snittet i klimatutsläpp, men jag vet ju att vi kan göra mer.

Jan Forsell som driver en gård i Dalarna lyfte vikten av att ta vara på restprodukter.

- Vi kan använda oss mer av spill från livsmedelsindustrin, men när energipriserna går upp kan det bli konkurrens om råvaran.

Det var ingen av talarna som trodde på ett helt klimatneutralt lantbruk. Däremot kan produktionssystemen bli bättre.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se