Vad innebär hållbarhet för dig?

Hållbarhet kan man se från ett stort perspektiv från gårdsnivå ända upp till EU-nivå. Sverige är ett bra exempel på hållbarhet i gröna näringarna. Aktivt brukandet av skog är ett bra exempel på hållbarhet, vi har en rätt så ung skog i Sverige som binder mycket koldioxid. Åtgärder man gjort för längesedan har vi nytta av idag. Hållbarhet är någonting långsiktigt, som man måste investera hela tiden i.

På EU-nivå och global nivå finns ett exempel på hur det kan gå när man inte investerat långsiktigt, antibiotikaresistens. Man tänker här och nu och inte vad som händer om några år. Sverige har satsat pengar på bra byggnader som djur inte blir sjuka i och noggranna rutiner som gör att vi inte behöver använda mycket antibiotika, det kallar jag för hållbarhet. 

Hur tycker du att LRFs arbete med hållbarhet ska se ut framöver? 

Jag tycker att LRF ska lyfta fram goda exempel på hållbara företag och idéer. Visar man det för andra i branschen men även utåt kan man inspirera nya till näringen. Då blir vi fler som kan slå våra kloka huvuden ihop och driva gårdar hållbart, antingen som företagare eller anställd.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se