Rena hav började föra dialog med det lokala näringslivet – och fick upp ögonen för Klevs Gård.

– Rena hav påbörjade sin miljötillståndsansökan 2012 och först nu står biogasanläggningen klar. Ambitionen har hela tiden varit att hålla anläggningen luktfri då den ligger i en av Sveriges mest turisttäta kommuner, säger Johan Christensson som driver Klevs Gård, Bovallstrand.

På Klevs Gård har man förberett för att kunna ta emot rötresterna.

– Vi har byggt hela sommaren och har nu kapacitet att ta emot 5 000 kubikmeter. Vi kommer troligtvis behöva bygga mer, rötresterna kommer att förse hela vår växtodling med växtnäring, säger Johan Christensson.

Klevs gård tittar sedan några år på att KRAV-certifiera sig, men hade inte bestämt sig för att genomföra det.

– Vi har fokuserat mycket på precisionsodling i vårt företag, men nu kom ju vi i ett annat läge då Rena hav var tydliga med att de vill KRAV-certifiera sig tillsammans med sina samarbetspartners. Nu håller vi därför på med den omställningen, säger Johan Christensson.

Även om det har varit en långdragen tillståndsprocess för biogasanläggningen så har det mynnat ut i något bra.

– Fiskeindustrierna har ju expanderat och ett av företagen som köper in odlad lax från Norge tittar nu på om det skulle kunna gå att odla landbaserad lax i vår kommun. För detta kommer det att krävas ett bra foder och här ser vi att vi kan bli en del av det, säger Johan Christensson.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se