Andreas Markusson driver mjölkgård utanför Herrljunga och är en av dem som gjort Klimatkollen via Greppa Näringen.

– Jag tycker att klimatfrågan är jätteviktig för lantbruket och för animalieproduktionen i synnerhet. Klimatkollen ger en bild av var man står, vilket jag tycker är en förutsättning för att kunna gå framåt, säger Andreas.

Att få kontroll på kväveutnyttjandet är en av de viktigaste delarna i Klimatkollen eftersom den lustgas som bildas när kvävet bryts ner är en stark växthusgas. Åtgärder för att minska gårdens klimatpåverkan går oftast hand i hand med att minska den övriga miljöpåverkan, som till exempel växtnäringsläckage och påverkan på vatten. Det kan till exempel handla om att använda foder så effektivt som möjligt, ha friska djur och en väl fungerande växtföljd, något som också gynnar gårdens ekonomi.

Förutom att Klimatkollen ger lantbrukaren en bra grundkunskap för att kunna genomföra lämpliga åtgärder i sin verksamhet, kan den också tjäna som ett stöd i att bättre kunna diskutera lantbrukets klimatpåverkan.

– Klimatkollen gav mig insikt om var den stora belastningen ligger och vilka åtgärder vi kan göra. Det är bra om vi lantbrukare kan ta ansvar och vara proaktiva i stället för att belastas med regleringar. Jag önskar att vi kunde vända debatten, så att lantbruket ses som en del av lösningen i stället för att vara problemet, menar Andreas.

Som en åtgärd för att minska beroendet av fossil energi bygger Andreas en biogasanläggning som beräknas komma i gång i början av nästa år. Gården med sina 300 mjölkande kor kommer att förbruka hälften av anläggningens elproduktion och resterande el kommer att säljas. Överskottet beräknas ge ström till cirka 20 villor.

Karin Hugosson
Kommunikatör Greppa Näringen, karin.hugosson@lrf.se