• Hur kan skogen bidra till att göra oss mindre fossilberoende?
  • Varför odlar vi vall på 50% av Sveriges yta?
  • Hur tar grisarna till vara på de livsmedel som ratas av oss människor?

Detta och mycket mer fick alla Vara kommuns åttor höra om på årets lantbruksdag, som denna gång genomfördes hos Mats och Tomas Larsson på Stallberg. Själva gården med korna och de självgående foderrobotarna utgjorde såklart en av höjdpunkterna.

- Vi har i år ändrat upplägget något så hälften av åttorna besöker gården på förmiddagen och hälften på eftermiddagen, säger Karin Velander, huvudansvarig för dagens genomförande.

Vi har också valt att ha färre stationer men med lite djupare innehåll. Vi ville dels berätta om alla de fantastiska livsmedel som faktiskt odlas och förädlas i närområdet, dels ta ett grepp kring de lite större frågorna som det talas mycket om idag, såsom kossan och klimatet, proteinskiftet och skogens bidrag till ett mer hållbart samhälle. Självklart serverades det goda hamburgare på svenska råvaror till lunch och till det mellanmjölk sponsrad av Arla.

- Vi riktar ett stort tack till Vara lantmannaskolas främjande som finansierat en stor del av den här dagen, samt till alla stationsvärdar som gjorde en jättebra insats under dagen, hälsar Karin.

* Procenten står för proteininnehåll i respektive produkt. Eleverna fick i uppdrag att placera ca 15 olika produkter på rätt plats vad gällde proteininnehåll. En ögonöppnare för många. Att bönor ligger på runt 7 % och ost runt 24 % var det inte många som hade koll på. 

Mikaela Jardstedt
Ordförande LRFs kommungrupp i Vara, mjardstedt@gmail.com