Troligen en rejäl breddning eftersom det planeras att söka för ny nätkoncession. Varbergs kommunledning har gjort ett besök i Gunnarsjö för att få LRFs och Södras syn på intrånget.

Vice ordföranden i Marks kommungrupp Jimmy Johnsson och riksdagsledamoten Mikael Larsson från Sjuhärad deltog även på träffen där även vikten av betande djur för att behålla den biologiska mångfalden påpekades och så togs problematiken med vildsvin upp.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se