Kommungruppen ämnar bjuda in två ansvariga tjänstemän från varje berörd enhet (Miljö och tillsyn, bygg, kostenheten och kommundirektören). En halvdag under vecka 47 kommer de åka runt på 3-4 gårdar och diskutera produktion, hållbarhet och lokalproducerat. Turen avslutas med lunch på råvaror från kommunen.

Håll utkik! Den här kommer bli svårslagen.

Per Carlsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, per.carlsson@lrf.se