Stort tack till Birgitta och Martin Gunnarsson och Maria och Gunnar Arnesson som igår välkomnade oss hem till sina gårdar och berättade om sin verksamhet när LRFs vd Anna Karin Hatt igår besökte Västra Götaland.

Hos Birgitta och Martin, Källsby Jörlanda, fick vi bland annat lyssna till hur strandskyddet påverkar deras verksamhet samt hur viktigt det är att vara ihärdig och påläst när de skulle bygga båthamn med en dyr och jobbig tillståndsprocess.

Maria och Gunnar berättade om sin äggproduktion och både möjligheter och utmaningar med gårdens läge utanför Kode. De berättade om sin strategi att fortsätta vara småskaliga och hur viktigt det är med att skapa nätverk.

Vi pratade engagemang och fick lyssna till att de idag genom enträget arbete och vilja att föryngra idag är många unga i lokalavdelningen.

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com