Till sin hjälp hade man tagit Pål Klevand från Miljödirektoratet i Norge och Ida Aarø från Norges Skogeireforbond.

Norge har jobbat med full frivillighet i Naturvården sen 2005, ett arbetssätt där alla inblandade parter är mycket nöjda. Norge hade tidigare upplevt väldiga bekymmer med konflikter vid bildande av områdesskydd. Flera tvister hamnade i domstol vilket blev väldigt kostsamt. Norge bestämde sig därför för att prova full frivillighet i Naturvården som arbetsmetod.

Detta arbetssätt innebär att markägaren alltid har möjlighet att backa ur. Norges Skogeireforbond fungerar som en hjälpande hand under processens gång.

- Norge har som mål att skydda 10 procent av all skogsmark och vi är nu uppe i fem procent. Markägarna tar initiativ till bildandet av områdesskydd men det är Vernmyndigheten som avgör om ett område är aktuellt utifrån vad det är man söker, säger Ida Aarø, Norges Skogeireforbond.

Metoden kan inte kombineras med tvångsvern, utan det är full frivillighet som råder och det är väldigt viktigt ur ett tillitsperspektiv mellan myndighet och markägare. Skogsägarna tar initiativ till områdesskydd, efter det görs det en värdering om området är intressant, det kan också hända att en biolog åker ut och inventerar området för att sedan bestämma om hur man går vidare med processen. Ibland kan ett område behöva utvidgas eller knytas ihop, även i de fallen är det full frivillighet som råder. Varje år avsätts medel i den norska statsbudgeten och det är kungen som beslutar om vilka områden som ska skyddas under högtidliga former.

- Markägarna, politikerna och myndigheterna är mycket nöjda med arbetsmetoden, då konflikter som hamnar i domstol är obefintliga, säger Pål Klevand, seniorrådgivare vid Miljödirektoratet.

LRF är mycket nöjda med mötet där länsstyrelserna och skogsstyrelserna lyssnade intresserat och ställde många frågor till Ida och Pål.

- Vi vill ju att de svenska myndigheterna ska få en inblick i hur man kan jobba och att full frivillighet fungerar i Norge. Vi vill att myndigheterna även här i Sverige ska anamma detta arbetssätt, avslutar Martina Philip, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige.

Här kan du läsa mer om Frivillig Vern i Norge >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se