Tidigare i veckan bjöd LRFs kommungrupp i Borås, Gröna Möten och Lokalproducerat i Väst in till ett dialogforum tillsammans med Borås Stad.

Anette Fleischer upphandlare på Borås Stad vill nu få in de lokala producenterna.

- Vi vill att de lokala producenterna ska kunna leverera till Borås Stad och vi hoppas att Distributionscentralen ska underlätta detta. Nu ska de bara in i systemet, så våra enheter kan beställa. Vi har dock legat lågt med det ett tag då vi prioriterat att få den dagliga verksamheten att flyta med de större livsmedelsleveranserna. Vi har idag en hög andel svenskt på animaliesidan, vi ligger runt 98-100 procent, likaså på spannmålssidan. Vi tänker oss att de lokala råvarorna ska sätta guldkant på tallriken.

Direktupphandlingar av specifika varor under en viss säsong kan vara en del i att skapa bättre förutsättningar för lokala livsmedelsproducenter att leverera till de offentliga köken.

Arbetet kommer att fortsätta och man hoppas nu från LRFs kommungrupp att Borås Stad upphandlar lokala produkter.

- Om detta lyckas, skulle det kunna sätta Borås Stad på kartan, sa Monika Hermansson Friedman, från LRFs kommungrupp.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se