Kommungruppen och kommunledningen dryftade frågor som lantbrukets betydelse för den biologiska mångfalden. Är det självklart att en viss kost är rätt för alla utifrån den debatt som finns i samhället, finns det något att lära från animalieproduktionen. Krisberedskap, en kris kan vara och bero på så många olika orsaker hur hanterar vi det. Samverkan med skolan hur når vi de äldre eleverna som är morgondagens konsumenter, men kanske också framtidens producenter och arbetskraft. Samhällets attityd till lantbruksnäringen varför är man inte mer stolt över sin egen livsmedelsproduktion när andra länder är det. Krocken mellan olika regelverk, myndigheter. 

Det var bra diskussioner där vi även fick kunskap om hur det kan vara i andra länder. Mötet resulterade i att kommunledningen även kommer att delta på kommungruppens årsmöte den 15 jan för att diskutera landsbygdsutveckling. Vi tackar också Anna Ingvar Nilsson som på ett föredömligt sätt berättade och visade sin fina avelsbesättning av Charolais

Wanja Wallemyr
Ordförande, LRF Falköpings kommungrupp
wallemyr.kberg@telia.com