LRF Grästorp bjöd in politiker och tjänstemän på gårdsbesök hos Magnus Karlsson, ordförande i kommungruppen.  

Under eftermiddagen visades bland annat gårdens grisar upp, vindkraftverk, dess användning av pelletspanna för torkning av spannmål och pratade om gårdens taktik med plöjningsfri odling. Samtalade om hållbarhet och vad som görs och kan göras från de gröna näringarnas sida. Det blev en trevlig eftermiddag med bra diskussioner och avslutades med hembakat fika.

De som deltog under eftermiddagen var förutom kommungruppen,  Åsa Carlstein, Måltidschef, Sofia Jessien, Kultur- och Näringslivschef , Sofie Skalstad, Evenemangskoordinator,  Johanna Ekenkranz(C), Kent Larsson,  Kommunalråd (M), Jonas Blomster( MP), Gunnel Lundmark (MP), Magnus Harjapää (SD), Anna Marie Carlsson Kristdemokraterna(KD) (Representanter från alla partier i Grästorp var inbjudna).

LRF Grästorp