Den 18 november gjorde Kungälvs Kommungrupp en rundtur i kommunen med näringslivschefen Jessica Waller. Tre gårdar besöktes och allt ifrån foderstater, stadsnära lantbruk, ledningsrätt och gårdars utvecklingspotential diskuteras. Två mjölkgårdar, varav en med förädling, och ett hönseri besöktes och mycket av kommunens lantbruk kunde också ses ifrån bilen under vår färd.

Jessica är nyanställd som näringslivschef i kommunen med särskilt uppdrag att lyfta Kungälv på Svenskt Näringslivs rankning och hon kommer senast från Härryda.

Som syns på bilderna blev rundturen lyckad och många bra samtal och ämnen lyftes.

Johannes Löndahl, ordförande LRF:s Kommungrupp i Kungälv

Daniel Eliasson,  sekreterare LRF:s Kommungrupp i Kungälv