Kommungruppen bjöd in samtliga politiska partier i Ulricehamns kommun till en diskussionskväll kring hållbarhet. Till kvällen kom 11 politiker och ett 20-tal medlemmar som träffades och diskuterade de fem tema-boxarna.

  1. Varför är svenska livsmedel ett hållbart val?
  2. Varför är det viktigt att inte bygga bort jordbruksmarken?
  3. Hur bidrar skogsbruket till en hållbar framtid?
  4. Varför är lönsamheten i jordbruket viktig för den biologiska mångfalden?
  5. Varför behöver Sverige producera mer livsmedel?

Under fikat körde vi LRF:s hållbarhetsquiz och det diskuterades livligt mellan deltagarna.

Kvällen fortsatte med bra samtal runt livsmedelsproduktion i kommunen och Sverige, hur energiförsörjningen är i kommunen, byggnation av trä och skogens utvecklingspotential.

Politikerna framförde en önskan om fortsatt samarbete och dialog med de gröna näringarna inom LRF.

Diskussionskvällen leddes av en utmärkt moderator, Peter Tagesson. 

Lena Carlsson
Ulricehamns kommungrupp LRF