Frågorna som avgörs i Bryssel får stor betydelse för våra medlemmars företag. Idag finns det bara en politiker från Västra Götaland i Bryssel. David Lega som sitter i utskotten som behandlar utrikesfrågor och mänskliga rättigheter. 

Syftet med resan är att skapa kontakter, påverka och berätta om hur vi som företagare påverkas av besluten samt få med oss kunskap hem som vi kan använda oss av i våra kontakter med svenska politiker och beslutsfattare.

Vi kommer kort rapportera efter varje punkt. Det kommer vi göra i Facebookgruppen "LRF Västra Götalands Nätgrupp". Om du inte redan är medlem där, så skynda dig att begära medlemskap. 

Program för besöket i Bryssel >>

Måndag 11 november
Kl 11.00 – Helena Richardsson
Kl 11.45 samt 13.45 – Sofia Kämpe
Kl 15.15 – Johan Stegard

Tisdag 12 november
Kl 09.00 – Hans Gradén
Kl 10.10 – Martin Gustavsson
Kl 11.00 – Björn Larsson
Kl 12.15 – Håkan ”HåPe” Persson
Kl 14.30 – Sofia Karlsson

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com