Oavsett vad vi äter så påverkar vi miljön. Precis som all annan verksamhet som människan ägnar sig åt. Mycket av det vi äter produceras långt bort och ger avtryck där. Att dricka kaffe och att äta frukter har vi blivit vana vid och reflekterar sällan på var de kommer ifrån.

Men allt det andra då? Kött, mjölk, grönsaker, äpplen som exempel. Butikernas diskar är fulla även när det är säsong för svenskt grönt av import från fjärran länder. Priset är ofta lägre på importen av någon märklig anledning. Kan det bero på dåliga arbetsförhållanden och frikostighet med kemikalier? Då låter vi någon annan ta ansvar. Eller när köttet handlas billigt men kommer från länder där djurskyddet är svagt och antibiotika används i stället för att ge djuren en bra miljö.  

Jordbruk är ett kretslopp där fotosyntesen är grunden. Vatten och koldioxid omvandlas till druvsocker med hjälp av solen. Så kan växterna växa och frodas, oavsett om det är gräs, spannmål eller grönsaker. Sen lämnar våra djur ifrån sig näring till nya grödor men även kött och hudar. Gödsel som rötas blir biogas som är utmärkt som drivmedel. Mestadels betar idisslarna på sommaren och får konserverat gräs på vintern. Mjölkkor får kraftfoder av bland annat spannmål, raps och åkerböna. Köttraser, och ungdjur får oftast inget annat än gräs.

Svenska idisslare behövs för biologiska mångfald. Våra värdefulla ängs- och hagmarker kräver att det betas och att djuren trampar för att ge livsmiljöer för både insekter, fåglar och växter. Mandelblom, kattfot och viol heter det i visan, inte utan anledning. De flesta av oss tycker att kosten ska vara varierad med både vegetabilier och animalier. Med det goda djurskydd vi har i Sverige kan vi även äta nötkött med gott samvete.

Vi måste alla ta ansvar för framtiden. Att inte slänga ätbart, kompostera matavfall, installera solceller och solpaneler och byta bränsle i bilen och rent av trycka lite mindre på gaspedalen kanske inte låter så revolutionerande men innebär steg på vägen för ett hållbarare samhälle.

Politiken måste ge förutsättningar för jord- och skogsbruket att producera. Miljön blir inte bättre av import av varor som tillverkas bättre i Sverige. Så lägg inte hämsko på de gröna näringarna för vi vill och kan leverera klimatnytta och hållbarhet. Det gör vi med modern teknik, långsiktighet och god djuromsorg.

Alla kan inte göra allt. Som konsument har du ett val. Vad väljer du? I Götene är vi många bönder och livsmedelsindustrin är betydande. Ditt val är viktigt.

OVE KARLSSON
Ordförande, LRF:s kommungrupp i Götene