LRF i Tranemo begär att kommunen ska upprätta en policy om ersättning för de inskränkningar och ökade kostnader som verksamhetsutövarna inom vattenskyddsområdet får bära. Det måste bli en rimligare bördefördelning mellan vattenkollektivet och de som får leva med långtgående föreskrifter anser kommungruppen.

Kommungruppens skrivelse till kommunen >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se