LRFs kontor i Bryssel hade satt samman ett gediget program och vi fick träffa representanter för

Programmet finns att läsa här >>

Det var en intressant och lärorik resa. Och en resa där vi tillsammans gjorde avtryck. Vid varje möte blev vi presenterade som både styrelseledamöter och 35 bönder med olika verksamheter inom de gröna näringarna. Vi upplevde att det är definitivt viktigt att med vårt "kött och blod" förklara förutsättningarna för det västsvenska jord- och skogsbruket.

Under resans gång spelades det in flera filmer som publicerats på Facebook: i åtta filmer som finns i "LRF Västra Götalands Nätgrupp” har vi i styrelsen för Västra Götaland berättat om möten och reflektioner, och i en film som finns i gruppen "Vi är LRF" har de tre regionordförandena gett en samlad reflektion över hela resan.

Tack till Ingrid, Axel, Kristin och Jenny vid LRFs Bryssel-kontor för ett bra arrangemang.

Martin Gustavsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland, mghg00@gmail.com