Alingsås

LRF Alingsås kommungrupp under ledning av ordförande Morgan Svensson träffade under måndagen kommunledningen i form Daniel Philipsson, Simon Waern, Maria Standar, Anna Liedholm, Kristoffer Selin och Angelica Larsson.

Frågor som var uppe till diskussion var brandskyddet vid större händelser, exploatering av åkermark för olika typer av infrastruktur, E20 och järnvägsutbyggnaden, policy för livsmedelsupphandling, antagen naturvårdspolicy, gång- och cykelvägar, samt nyttjandet av skolorna på landsbygden. Till nästa möte bjuds kommunen in till Mats Gustavsson för förevisning av mjölkrobot.

Orust

LRF Orust bjöd in till dialog mellan kommungruppen och kommunalrådet Catharina Bråkenhielm (S) och Ulrika Marklund, miljöchef.

Brett spektrum av frågor; skolmatens kvalitet och kommunens upphandling av mat med möjlighet för lokala företag att vara med på vissa delar särskilt kolonialvaror, Varekils slakteris framtid kopplat till infrastrukturen i området på Lundby, svag kompetens i miljötillsynen gällande C-verksamheter, rigid syn på enskilda avlopp från kommunen, vägnätet är nu allmänt så undermåligt att det är rent livshotande med våra tunga transporter, bygglovshandläggarna hittar på egna regler för att försvåra tillväxt samt behov av en mer tillgänglig och företagarvänlig attityd hos alla kommunanställda.

Robert Larsson
Regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se

 

Mark

Heja Marks kommun som under veckan anordnat bondensdag i sina kök. Ett flertal bönder har besökt kommunens skolor och visat upp och pratat och bjudit på sina produkter till eleverna.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se