– Vi skickade in ansökan om skyddsjakt på gässen till länsstyrelsen 1991 och det enda villkoret vi fick var att vi skulle hålla en skyddszon på 10 meter ner mot strandängarna, allt fungerade och vi kunde skydda våra grödor mot gässen, säger Anders. 2010 upptäckte någon på länsstyrelsens naturvårdsenhet att det skulle råda jaktförbud på gås inom Svanskydds naturreservat och zonen utökades därför till 50 meter.

– För mig innebar det att 2,5 hektar försvann där jag inte kunde skörda något eftersom gässen åt upp allt som odlades. Jag fick då hjälp av Gunnar Brandt som jobbar med viltskador, han gav mig raketer som gjorde att vi kunde skrämma i väg gässen, säger Anders.

– Det var när jag ifrågasatte varför jakten skrämde de häckande fåglarna mer än raketerna som de hävdade att jag inte fått tillstånd att använda de raketer jag fått av länsstyrelsen, vilket gjorde att jag då varken kunde jaga eller skrämma iväg gässen, säger Anders. Anders tröttnade och bestämde sig för att ansöka om att odla hybridasp, den enda jordbruksgrödan gässen inte ger sig på. Då vaknade länsstyrelsen till liv och Anders tog hjälp av LRF regionalt.

– Vi förde en dialog med länsstyrelsen som föregick ändringarna i reservatsföreskrifterna. Men det ledde ingen vart och länsstyrelsen beslutade sig för att ändra i reservatsföreskrifterna. De skrev in att ingen odling av vedartade växter för energiproduktion fick odlas, detta gjorde ju att min jordbruksproduktion avsevärt försvårades vilket gjorde att jag bestämde mig för att driva en process mot länsstyrelsen. Sen har kvarnarna malt, Anders tog hjälp av Lisa Kylenfelt på LRF Konsult och i dagarna kom överraskande en tredskodom.

– Det blev en tredskodom, det innebär att domstolen dömer till min fördel på grund av uteblivet svar från Kammarkollegiet, som sköter statens talan i dessa mål. Kammarkollegiet svarade inte domstolen, trots påminnelser och därför dömde Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt staten att betala 1 930 000 kr samt mina rättegångskostnader. Domen kom den 6 december och den 10 december ansökte Kammarkollegiet om återvinning samt inhibition av målet. Om staten slarvar med att svara en gång till blir tredskodomen permanent.

– Det känns bra att de dömt till min fördel, nu får vi se vad som händer, jag hoppas på att allt är klart innan sommaren, avslutar Anders.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se