Temakvällen hölls på LRF-medlemmen Karin Legas fina konferensanläggning i Säve. Kaffe samt lokalproducerad smörgåstårta serverades från ännu en LRF-medlem alldeles i närheten, cateringföretaget Matinspiration Rebecca Stjernedal.

Denna uppföljning skapades eftersom det under den första Säkra ridvägar-träffen den 18 september uppstod ett sug efter mer info beträffande kring Göteborgs Stads planer på utveckling och underhåll av befintliga ridvägar.

På programmet stod denna kväll hela fyra talare

Peter Tifelt som är ordförande för föreningen Säkra Ridvägar i Ale berättade om hur man jobbat med samsyn i Ale kommun för att nå framgång med byggnation av många mil fina ridvägar. Man har till och med lyckats skapa en fin samverkan med golfbanan så ridvägarna går nästan i kanten av green i vissa fall. Tack vare klok skyltning och tydlig information så sköter ryttare och golfspelare detta på ett utmärkt sätt så här långt. Mer info om t ex skyltning kan man finna på föreningen Säkra Ridvägars hemsida

Att vistelse med djur och i natur är en positiv sak vittnar mycket fakta om, som presenterades kort av leg psykolog Karin Lega, som har uppdrag bland annat för Hushållningssällskapets kurs Grön Arena. Konferensanläggningen som hon har byggt på gården är tänkt att fungera som en bas för att sprida denna kunskap till fler för att verka för bättre förebyggande insatser främst för barn och ungdom med ätstörningar och självskadebeteenden.

Därefter talade chefen för Park och Naturförvaltningen i Göteborgs Stad, Ingela Gustafsson om deras prioriteringar beträffande underhåll och framtida utbyggnad av ridvägarna i staden. Problem med skyltning och obehörig trafik lyftes och en fin dialog kom igång. Den mycket olyckliga ridolyckan som inträffade i Säve för en tid sedan har satt igång många tankar på hur detta ska förebyggas i framtiden. En framkomlig väg skulle kunna vara att genom tilläggsskyltar såsom ”Stopp, Stanna och Läs!” såsom Säkra ridvägar i Ale har jobbat, kan vara en väg att gå. Förvaltningen har dock en begränsad budget, vilket försvårar önskad utbyggnad. Ett förslag till utvecklingsplan för ridsporten ligger emellertid på politikernas bord just nu och ska tas upp i KF den 10 december.

Helena Richardsson, vice ordförande i lokalavdelningen och styrelseledamot LRF Västra Götaland, berättade avslutningsvis om vad LRF gör för de gröna näringarna, inte minst för hästföretagen och presenterade ett nytt spännande projekt som ska kallas: Nätverk för ridvägsamverkan. Anslag till detta projekt kommer att sökas från LEADER inom kort med föreningen Säkra Ridvägar i Ale som huvudsökande och som huvudsyfte ha spridning av kunskap och nätverkande med andra föreningar och intressenter som har nytta och glädje av säkra ridvägar. Vi hoppas att detta kan stimulera utvecklingen av fler produkter i hästnäringen samtidigt som den skapar bättre trafiksäkerhet för utsatta grupper.

Frågorna haglade tätt hela kvällen och deltagarna fann att det fanns mycket gemensamt att bygga vidare på framöver. Bland de närvarande fanns entreprenörer som gärna skulle satsa på turistverksamhet med islandshäst ifall lämplig ridväg funnes. Glädjande nog var tjänstemännen mycket positiva till att samverka med det nya nätverket samt privata aktörer såväl som föreningar beträffande ridvägsskötsel.

Helena Richardsson
Styrelseledamot Hisingens LRF-avdelning och LRF Västra Götaland, stalladam@googlemail.com