- Det känns spännande att ha förtroende att vara ordförande. Jag hoppas att det ska bli ett roligt och lärorikt år där jag känner att jag har utmanat mig själv och tagit till mig nya kunskaper, säger Hanna Fredholm som är nyvald ordförande i LRF Ungdomen i Sjuhärad. 

Även Johan Larm LRF Ungdomen Skaraborg och Patrik Larsson LRF Ungdomen Väst, höll med Hanna om att det kändes bra och det är en stor ära att få det förtroendet från medlemmarna.  

I Skaraborg hade man bjudit in Sofia Karlsson, ordförande för LRF Västra Götaland, som berättade om framgångar och utmaningar samt Emilia Astrenius Widerström, ordförande för LRF Ungdomens riksstyrelse, som också hon berättade om deras arbete. Två motioner behandlades med bra diskussion. Catrin Gustavsson, Patrik Holmgren och Isabelle Smedberg avgick och ersattes av Kajsa Lätt, Adam Gruvæus och Richard Larsson.

I Väst var årsmötet förlagt till Lane loge i Uddevalla och där fick deltagarna lyssna på föreläsning från Fredrik Petterson på Semex. Björn Larsson från regionstyrelsen fanns på plats och berättade om när regionstyrelsen och personalen besökte Bryssel tidigare i höstas. Förre ordförande Beatrice Mikaels och styrelsemedlem Markus Bratt avtackades också.

Drivkraften för alla tre ordförandena är gemenskapen och erfarenhetsutbytet men också att kunna påverka.  

- LRF ungdomen är en social organisation för unga lantbrukare och lantbruksintresserade, en organisation där man kan knyta kontakter och utbyta kunskap. Även ett bra sätt att påverka framtiden för de unga lantbrukarna, säger Patrik Larsson.

Hanna Fredholm konstaterar att LRF Ungdomen också har en viktig roll genom att föra de ungas talan i de frågor som är viktiga för dem till exempel hur vi kan främja generationsväxling i lantbruksföretagen men även att försöka påverka passivt brukade av mark.  

- Jorden vi har, behöver nyttjas på ett sådan sätt att vi kan öka vår livsmedelsproduktion vilket är ett viktigt mål för LRF men även en del av livsmedelsstrategin, säger Hanna.  

Johan Larm skulle gärna se att LRF som organisation skulle bli bättre på att kommunicera ut framgångar till medlemmarna. Får LRFs medlemmar reda på framgångar tror jag att många medlemmar kommer att förstå LRFs viktiga arbete bättre.

- Går man på en bandymatch hejar man på sitt lag. Gör laget mål jublar man för att det är framgång för laget. LRF kan nog inte få respons på framgångar lika fort från sina medlemmar som ett bandylag kan ge till sina supportrar. Det kanske kan vara en vision för LRF?

Även i Sjuhärad skedde det en del styrelseförändringar, Hanna Johansson, fd ordförande, Marcus Pettersson och Josefina Johansson valde att avgå. Nyvalda till styrelsen blev Jonas Löfstrand, Oskar Tagesson och Ludvig Muregård.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se