LRF Västra Götaland och Mellersta Götalands Jordägareförening bjuder in dig som medlem till informations- och diskussionsdag tisdagen den 4 februari, kl 12.15 - ca 17.00, Vara Konserthus, Sparbanken Blackbox, Vara.

Program:

Kl 12.15 Start med lunch

Kl 13.15 Ordförandena Sofia Karlsson och Carl Silfverschiöld hälsar välkomna

 • Ingrid Rydberg, platsansvarig på LRFs kontor i Bryssel
  Ny ledning i EU – vilka frågor kommer vara viktiga de kommande fem åren som påverkar de gröna näringarna
 • Niels Treschow, ELO-markägarnas röst i Bryssel
  Vilka frågor arbetar ELO (European Landowners) med som inte LRF, COPA eller COGECA gör
 • Kaffe
 • Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter på LRF Skogsägarna
  EU, Sverige och skogen – en allt mer komplicerad relation
 • Avslut med frågor – Hur gör vi vår röst hörd i Bryssel och vad bör vi göra på vår hemmaplan?

Anmälan senast måndagen den 27 januari via LRFs Medlemsservice, 010-184 40 00 eller medlemsservice@lrf.se. Meddela namn, adress och mobil­nummer samt ev allergi.

Kostnad 200 kr + moms per person, kommer att faktureras.

Frågor till Anna-Lena Holm, LRF Västra Sverige, anna.lena.holm@lrf.se, 010-184 41 69 eller Eva Maria Friberg, MGJ, mgj@jordagarna.se, 070-625 27 05.

Inbjudan >>