Femte styrelseledamot att reflektera över LRF Västra Götalands verksamhet 2019 med sikte på 2020 är LRF Västra Götalands vice ordförande Håkan ”HåPe” Persson, Töreboda.

Huvudansvar för områdesskydd och viltförvaltning samt biträdaransvar för djurskydd/smittskydd/bondeomsorg.

Se och lyssna på HåPes film >>