Vi samlades i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Högsäter måndagen den 20 januari. Nio företagare kom som var nyfikna och intresserade för frågan. Deltog gjorde även arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, Studieförbundet Vuxenskolan och näringslivsenheten.

Det ventilerades friskt runt frågor om

  • Vad det är som gäller för en företagare som vill anställa utrikesfödd personal?
  • Vad har de arbetssökande för tidigare erfarenheter?
  • Försäkringar?
  • Vad har arbetsgivaren för ansvar?
  • Vilket arbetskraftsbehov finns hos företagarna?

Företagarna var överens om att det finns ett stort behov av röjningsarbete i deras skogar och att det finns arbetstillfällen för de personer som är röjsågsutbildade. Studieförbundet Vuxenskolans presenterade att de har röjsågskurser att gå.

Susanna Jordán
Coach LRF Nya Nätverk, Susanna.jordan@lrf.se