LRF Västra Götaland har i en skrivelse till Länsstyrelsen uppmanat myndigheten att skicka brev till alla sakägare i den inre zonen i det föreslagna vattenskyddsområdet för Göta älv.

Från LRFs sida menar vi att myndigheten måste säkerställa sakägarnas rätt att få lämna synpunkter på förslaget till skyddsområde. Det är också viktigt att alla som bor inom det föreslagna skyddsområdet blir medvetna om att nya regler kommer gälla på deras fastighet.

För mer info, läs skrivelsen i sin helhet här >>

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, christer.jansson@lrf.se