Regionstyrelsen Västra Götaland medverkar digitalt från Skara genom Håkan ”HåPe” Persson, Sofia Karlsson, Helena Richardsson, Johan Stegard, Sofia Kämpe och Martin Gustavsson. Även Paul Christensson och Mikaela Johnsson från riksförbundsstyrelsen fanns med från Skara.

Palle inledde med en kort rapport bland annat från Grüne Woche i Tyskland och dess alltmer polariserade samhällsdebatt lyftes.

Ämnen som diskuterades under dagen var främst hållbarhetsmålen, med dess behov av förankring och kommunikation inom medlemsleden och plan för framtida extern kommunikation.

Gunnar Gidefeldt, LRFs kommunikationschef, presenterade sina tankar kring planen som utmynnade i en gruppdiskussion mellan regionerna där kloka tankar syntetiserades i ett antal inspel till fortsatt förbättring av färdplanen.

En idé som landade väl var förslaget att engagera ambassadörer och att servera tydliga budskap att kommunicera, som t ex att jordbruksföretag som ställer om till fossilfritt ej ska tappa konkurrenskraft gentemot omvärlden. Lönsamhet och långsiktig politik är essentiellt för att stimulera inhemsk produktion av mer förnybart. Stor utvecklingspotential finns inom flera av våra medlemsbranscher såväl djur, skog som jord.

Därefter presenterades LRF Konsults namnbyte (Ludvig & Co), aktuellt läge gällande livsmedelsstrategin, viltfrågor och LRFs affärsverksamhet. 

Helena Richardsson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland,
stalladam@gmail.com