Vi startade kvällen med smörgåstårta och därpå höll Claes Wernerson från Qvänum Mat & Malt ett intressant föredrag om deras verksamhet.

Efter kaffe och kaka hölls årsmöte med Bengt Johansson som mötesordförande. En motion hade lämnats in ”Hur bibehåller LRF engagemanget?” en önskan om att LRF ska lägga mer resurser på vidareutbildning av unga och nya förtroendevalda.

Kommungruppen har under året varit mycket aktiv med bl a olika möten med politiker där det diskuterats klimatsmart mat och Vara kommuns beredskap i händelse av kris. För första gången medverkade kommungruppen på Jordgubbens dag där en trä-ko fanns med och mjölkades flitigt av gammal som ung. Alla åttondeklasselever i Vara kommun bjöds in till sedvanlig bondegårdsdag. I år hos Stallbergs Lantbruk med temat ”Från hage till mage”.

Vara kommungrupp blev årets kommungrupp i Västra Götaland 2019. För arbetet med "Varamodellen". Detta uppmuntrande pris ger inspiration till ett fortsatt gott arbete inom de gröna miljönäringarna.

LRF i Vara har instiftat ett nytt pris - Årets gröna företagare i Vara kommun 2020. Där utses årets gröna företagare för att uppmärksamma goda exempel på klimatsmarta och närproducerade gröna gärningar i vår kommun. Årets pris gick välförtjänt till ”Bondfrun” Marie-Louise Stensson med familj.

Kvällen avslutades med att avtacka Catrin Gustavsson och Jörgen Berthold som lämnar styrelsen.

Karin Velander
Sekreterare LRFs kommungrupp i Vara, karin.e.velander@gmail.com