Ingrid Rydberg, platsansvarig vid LRFs kontor i Bryssel, berättade om hur EU fungerar och vilka frågor som kommer vara viktiga de kommande fem åren och som kommer att påverka de gröna näringarna.  

- LRFs Brysselkontor är LRFs öga, öra och dörröppnare så att LRF har tillgång till Eus beslutsfattare. För att lyckas i Bryssel måste man bygga allianser, sa Ingrid Rydberg.

1 december 2019 fick EU en ny ledning med Ursula von der Leyen, ordförande för EU Kommissionen. Hon kommer att vilja göra mer för Klimatet och hon har lanserat European Green Deal. European Green deal kommer innebära att Europa ska bli klimatneutralt till 2050, däremot vill man inte att det ska ske på bekostnad av förlorad konkurrenskraft.  

- De enskilda EU-länderna kommer att få större makt att utforma sina egna planer för att nå det målet, sa Ingrid Rydberg.

Även From Farm to Fork kommer att påverka de gröna näringarna. From Farm to fork är EUs livsmedelsstrategi, här vill man titta på hela kedjan. Allt fler är överviktiga och mycket mat slängs så allt detta kommer att rymmas i den. Här är det Hälsodirektoratet som är ansvarig för utformningen.

- Jag tror att vi kommer vinna på att EU nu kommer jobba mer med From Farm to fork, detta är något som Sverige jobbat med i 25 år, sa Ingrid Rydberg.   

Niels Treschow, ELO-markägarnas röst i Bryssel, informerade även han om vilka frågor som ELO (European Landowners) arbetar med.

Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter på LRF Skogsägarna, pratade om den allt mer komplicerad relationen mellan EU, Sverige och skogen.

Bilder från de medverkandes föredragningar

Ingrid Rydberg, platsansvarig LRFs Brysselkontor >>

Niels Treschow, ELO (European Landowners) >>

Emma Berglund, ansvarig för samhällskontakter på LRF Skogsägarna >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se