Hur har årets arbete gått?

Valberedningens arbete är nu klart och vi har varit enhälliga i vårt beslut, vi har inte gjort några förändringar i den nuvarande styrelsen utan har valt att komplettera med en så det blir nio ledarmöten. Vi föreslår därför Sven Callenberg från Dalsland som är grisproducent till vardags (se presentation).

Arbetet i valberedningen har flutit på bra, vi tog tidigt kontakt med styrelsens ledarmöten och har följt upp med fysiskt möte och deltagande på styrelsemöte. En samstämmig bild vi har fått är att det är högt i tak, engagemang, men att det också har varit en inkörningsperiod innan alla har hittat sina roller.

Ni har några förändringar på gång, hur har ni tänkt kring dessa?

I arbetet har vi tittat på vilka frågor ser vi som viktiga för regionstyrelsen framöver, behov av olika kompetenser, nätverk, ålders/könsfördelning, engagemang, geografisk representation, vad behövs av framtidens ledarskap.

Valberedningen kommer att ta några nya grepp inför året, bland annat kommer vi ha monter på regionstämman för att få en ökad kontakt med medlemmarna och där man själv kan anmäla intresse om man är intresserade av att bli förtroendevald eller om man vill föreslå någon. 

Vi har också planerat att till hösten ha utbildningsdagar för de som är intresserade och prova på hur det kan vara att bli förtroendevalda i framtiden. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se