Program för stämman

Kl 11.00

  • Registrering av fullmäktige startar

Kl 11.30 – 12.50

  • Lunch

Kl 13.00

  • Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Sofia Karlsson
  • Förhandlingar enligt stadgarna
  • Eftermiddagskaffe

Kl 18.00

  • Beräknad sluttid för stämman
  • Mingel

Kl 19.00

  • Middag som LRF Västra Götaland bjuder på (anmälan krävs)
  • Utdelning av utmärkelser
  • Underhållning

Årets stämma har ett nytt utseende. Stämman startar med lunch. Efter stämman bjuder LRF Västra Götaland på middag.

Stämmohandlingar finns att läsa på vår stämmosida. Önskas handlingarna postalt eller frågor om stämman kontakta Anna-Lena Holm, 010-184 41 69.

Fullmäktige och övriga intresserade medlemmar hälsas välkomna!

LRF Västra Götaland
Styrelsen