Ett projekt som LRF drivit nationellt sen hösten 2018. Syftet med projektet är att förse företagare i våra branscher med arbetskraft genom att ge praktik/anställning till utrikesfödda. 

- I projektet jobbar vi med att ordna lokala processer där lantbruksföretagare och arbetsförmedlare träffas. I dessa forum får företagarna möjlighet att ställa frågor till arbetsförmedlarna men också berätta om vilka behov av arbetskraft de har i sina företag, säger Susanna.  

Företagarna erbjuds också coaching, ofta utifrån sin arbetsgivarroll.  

- De ska veta att de som företagare inte är ensamma, vi finns där och stöttar och bollar utifrån deras behov och i Västra Götaland är det jag som coachar, vi erbjuder företagarna 6 timmars coaching, säger Susanna.  

I Västra Götaland har projektet anordnat 15 möten mellan lantbruksföretagare och arbetsförmedlingen. Projektet har kontaktat kommungrupper eller så har kommungrupperna kontaktat projektet och så har man kört igång.

- Vi försöker hålla små grupper så man som företagare verkligen kan ställa de frågor man vill. Arbetsförmedlingen lyfter vad man som företagare behöver tänka på om man vill ta emot en utrikesfödd för praktik eller anställning, säger Susanna.

När man som företagare bestämt sig för att man vill erbjuda praktik/anställa en utrikesfödd person påbörjas matchningsarbetet.  

- Det är arbetsförmedlingen som gör själva matchningen, de plockar ut intresserade arbetstagare och sedan får företagaren träffa de som är intresserade av att påbörja praktiken/anställningen. Det kan också vara så att de gör studiebesök på den aktuella gården och det görs intervjuer på plats, säger Susanna.  

Om du är intresserad av att erbjuda praktik/anställning av en utrikesfödd person kan du ta en kontakt Susanna Jordán direkt på Susanna.jordan@lrf.se eller 010-184 4 5 49, så kan hon ordna en process i just din kommun.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltbäck@lrf.se