Det var anledningen till att LRFs kommungrupp kallat till medlemsmöte. Christer Jansson, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige, medverkade och informerade om konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna. Rörastugan var fullsatt av berörda markägare.

Många utryckte oro för vad förslaget kommer att innebära för skogs- och lantbruksnäringen i området.

LRF anser att det är av stor vikt att samrådet genomförs på rätt sätt, därför begär kommungruppen förlängning av samrådstiden och att kommunen ställer upp och ordnar ett informationsmöte dit samtliga berörda bjuds in. Kommunen har i det här fallet valt en kort samrådstid och enbart information via brev med hänvisning till kommunens hemsida.

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, martina.philip@lrf.se