INSTÄLLT - se info >>

Beroende på hur pandemin drabbar tas framöver ställning till att boka en ny mötesdag. Information kommer att skickas ut.

________

- Stafettpinnen är överlämnad sedan förra Dialogforumet i november 2019 och nu tar man ett steg framåt igen. Borås Stad jobbar med livsmedelsstrategin och närproducerat, nu kommer man jobba vidare mer i detalj med avtal och lokala producenter, säger Monika Hermansson Friedman, ordförande i LRFs kommungrupp i Borås.

Borås stad kommer nu hålla ett nytt Dialogforum, denna gång kommer man prata om hur lokala livsmedelsproducenter lämnar anbud, tecknar avtal och levererar till Borås Stads skolor, förskolor, äldreboenden och caféer via distributionscentral

När och var:
Onsdagen den 15 april, kl 13.30-ca 16.00, Borås Kulturhus, Vävarsalen.

Arrangör, anmälan och ev frågor
Borås Stad, Koncerninköp. Anmälan senast onsdag 8 april till samdist@boras.se. Har du frågor? Maila samdist@boras.se så återkopplar vi!

- Bor du 15 mil från Borås Stad har du möjlighet att lämna anbud så vi hoppas att många producenter dyker upp och bidrar till att Borås stad serverar med närproducerat, avslutar Monika Hermansson Friedman.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se