På tisdag 23/3 ska alla regionordföranden ha videomöte tillsammans med landsbygdsministern. Våra länsstyrelser och regioner håller också möten kommande vecka tillsammans med oss och andra branscher regionalt. Det handlar om hur vår och andra branscher klarar situationen, vilka utmaningar vi ser och vad samhället behöver göra för att stödja.

För att vara så väl förberedda med underlag som möjligt hoppas vi att du vill hjälpa oss med dina inspel kring de utmaningar du ser den närmaste tiden i ditt företag och din gren av det gröna näringslivet. Vi välkomnar dessa inspel kontinuerligt, men extra gärna inför de möten vi ska delta i redan från tisdag och framåt.

Maila din region:

Värmland >>

Halland >>

Västra Götaland >>

Patrik Ohlsson
Ordförande LRF Värmland, 055414900@telia.com

Anders Richardsson
Ordförande LRF Halland, richardssonanders@gmail.com

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, asofia.karlsson@telia.com