Rådde, Ulkeröd, Lycke, Vårgårda, Nuntorp, Norrqvarn, Skara och Kvänum var platserna. Presidiet fanns också på plats i Kvänum, dock i annan lokal än fullmäktige.

På varje plats valdes en justeringsperson och en rösträknare.

Av totalt i år möjliga 182 fullmäktige deltog 125.

Stämman gick på valberedningens förslag och omvalde tidigare styrelsen samt nyval på Sven Callenberg från Åmål. Sofia Karlsson omvaldes som ordförande.

Övriga val som fullmäktige (ordinarie och ersättare) till riksförbundsstämman, revisorer (ordinarie och ersättare) gick stämman på valberedningens förslag.

Som valberedning valdes Wanja Wallemyr, Bengt Claesson, Lars-Olof Ottosson, Marie Olofsson, Katarina Löfman och Christina Johansson. Ordförande i valberedningen omval på Wanja Wallemyr.

Stämman beslutade att sända åtta motioner vidare till riksförbundsstämman.

Sammanfattning av stämmans beslut över styrelsens yttranden >>

Stämmosidan hittar du här >>

Mer info från stämman kommer längre fram.